Voor wat

Je kan bij ons terecht voor individuele therapie, partnertherapie, begeleiding in gezins- en familierelaties en coaching.
Meer details vind je hieronder.

Individuele therapie (Toon)

Thema’s die in individuele begeleiding aan bod kunnen komen zijn o.a. :

 • angsten, kwaadheid, verdriet
 • perfectionisme, pessimisme
 • gebrek aan emotionele intelligentie
 • zelfvertrouwen
 • depressie, lusteloosheid
 • stress, burn-out
 • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, trauma’s (PTSS-behandeling dmv.EMDR)
 • grensoverschrijding, pesten
 • zingeving.

Tel. Toon: 0472/61.77.73

Relatietherapie (Mieke neemt voorlopig geen nieuwe cliënten aan)

Relatieproblemen kunnen een reden zijn om samen met je partner in therapie gaan:

 • conflicten die niet opgelost raken
 • communicatieproblemen
 • verschillen die moeilijk te overbruggen zijn
 • intimiteit en seksualiteit
 • problemen met vertrouwen, een derde in de relatie
 • sleur.

Bij relatietherapie worden beide partners vanaf het eerste gesprek uitgenodigd.
We maken ruimte voor het verhaal en de kijk van elke partner op de moeilijkheden.

We staan stil bij de relatiegeschiedenis en bij wat er nu gebeurt in de wisselwerking tussen beide partners. Daarbij hebben we zowel oog voor wat er goed gaat als voor nieuwe mogelijkheden of te zetten stappen.

Partners ervaren hoe ze binnen de relatie kunnen omgaan met de wensen, de noden, de gevoelens en de verlangens van zichzelf en van de ander.

Ook met vragen of problemen die te maken hebben met gezins- of familierelaties kan je bij Mieke terecht:

 • problemen met het aangaan van relaties
 • verwerken van verlies van een partner
 • opvoedingsproblemen
 • relaties in éénoudergezinnen en nieuw-samengestelde gezinnen.

Soms ontstaat uit individuele therapie de vraag om ook als koppel in therapie te gaan.
Onze gezamenlijke praktijk biedt de mogelijkheid om elke partner apart te zien voor het eigen luik en met z’n vieren te werken rond de relatieproblematiek. Wat ook kan is dat één van de partners individueel bij Toon in begeleiding gaat en – daarnaast of na een tijdje – als koppel bij Mieke.

Begeleiding bij zingevingsvraagstukken en werkgerelateerde problemen (Toon)

Zelf heb ik een zoektocht achter de rug naar wat ik wou doen met mijn leven. Ik ben op heel wat plekken geweest waar je terecht komt als je niet durft, als je je aanpast aan de verwachtingen, als je je klein voelt, als je over je grenzen laat gaan…
Nu komt die ervaring te pas om een milde gids met humor te zijn voor anderen.

Je privéleven en je werk beïnvloeden elkaar.
Begeleiding kan je helpen opnieuw evenwicht te vinden rond thema’s als:

 • burn-out, overspannenheid
 • omgaan met onzekerheden, angsten, onrust, irritaties, slaapproblemen
 • problemen met collega’s, medewerkers
 • problemen met leidinggevenden
 • moeite met autoriteit, gezag
 • crisis- of moeilijke keuzemomenten
 • vervulling vinden in je werk, zoeken naar identiteit en missie
 • ondergesneeuwde talenten weer tot leven wekken.
%d bloggers liken dit: